About Conference

Podczas tegorocznej edycji Polish LNG Conference przyjrzymy się bliżej roli Polski na regionalnej scenie LNG. Konferencja poświęcona będzie osiągnięciom polskiego sektora LNG w ubiegłym roku, jego obecnej sytuacji i możliwościom dalszego rozwoju. Podczas kolejnych sesji konferencji uzyskamy informacje w aspektach branży transportu drogowego i morskiego. Zwrócimy również uwagę na różne innowacje technologiczne i przyszłe inwestycje planowane przez przedsiębiorstwa z sektora LNG.

Spotkanie zgromadzi decydentów, ekspertów technologicznych, specjalistów ds. Logistyki, przedstawicieli portów i dostawców LNG z Polski oraz Europy.

Konferencja jest organizowana przez Polską Platformę LNG - jej celem jest promocja LNG jako czystszego paliwa alternatywnego dla zrównoważonego transportu, gospodarki morskiej, przemysłu i gospodarstw domowych w Polsce.


During this year’s edition of the Polish LNG Conference, we will take a closer look at Poland’s role on the regional LNG scene. The conference will focus on achievements in the Polish LNG sector in the last year, its current situation, and possibilities for future expansion. Within the sessions we will gain information about the aspects of  road and maritime transportation. We will also pay attention to various technological innovations, groundbreaking ideas and future investments planned for the LNG sector.

The meeting will gather policymakers, technology experts, logistics professionals, port representatives and LNG suppliers from all over Europe. Apart from that we will also have delegates from outside of Poland.

The conference is organized by the Polish LNG Platform – its aim is to promote LNG as a cleaner alternative fuel for sustainable transport, maritime, industry and household sectors in Poland.

 

Contact